Αλεξάνδρα Φερδερίγου

H Αλεξάνδρα Φερδερίγου σπούδασε νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (LLB) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου έλαβε με βαθμό άριστα τον τίτλο του master στον τομέα του διοικητικού δικαίου. Η εργασία της αφορούσε ζητήματα εκτέλεσης της διοικητικής σύμβασης δημοσίων έργων.

Εργάστηκε σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο δίκαιο δημοσίων έργων, όπου ανέλαβε σημαντικές υποθέσεις που αφορούσαν τα στάδια της προκήρυξης (ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα, αιτήσεις ακυρώσεως, αιτήσεις ανακλήσεως) και της εκτέλεσης δημοσίων έργων (ενστάσεις, Αιτήσεις θεραπείας, Προσφυγές, Αγωγές) ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων.

Με μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο δημοσίων έργων και γενικότερα στο διοικητικό δίκαιο η Αλεξάνδρα Φερδερίγου εντάχθηκε πρόσφατα στο δυναμικό του γραφείου «Καφτάνη και Συνεργάτες».

< επιστροφή