διεύθυνση

Kαφτάνη και Συνεργάτες
Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι

Σπευσίππου 35,
Αθήνα, 106 76
Τηλ:210 7213270/ 7225207
FAX:210 7212484
E-mail: info@kaftanilawfirm.gr

χάρτης