Νέλλα Παναγιωτάκου

Η Νέλλα Παναγιωτάκου σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Μπορντώ ( Montesquieu Bordeaux IV), από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στο Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο( Master 2 Droit Public des Affaires). Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της εκπόνησε πτυχιακή εργασία με θέμα την άσκηση κοινωνικής πολιτικής δια μέσου των δημοσίων συμβάσεων.

Εργάστηκε σε δικηγορική εταιρία των Αθηνών, και στη συνέχεια στο Τμήμα Ανταγωνισμού και Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου της Μπορντώ, όπου ασχολήθηκε με το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, τόσο κατά το στάδιο της προκήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού όσο και της εκτέλεσης του έργου.

Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και έχει βασικές γνώσεις ισπανικών.

< επιστροφή