Φένια Παπαδοπούλου

Η Φένια Παπαδοπούλου σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University), από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LL.M.) με ειδίκευση στο Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό δίκαιο.

Ειδικεύεται στις Διασυνοριακές Συναλλαγές και Χρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο των οποίων έχει ασχοληθεί εκτενώς με διεθνείς και ενδοομιλικές χρηματοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων. Έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα εξασφάλισης των πιστώσεων, ιδίως συμβάσεις εγγύησης και εγγυητικές επιστολές, καθώς και με υποθέσεις ακινήτων. Έχει επίσης εμπειρία στο κατασκευαστικό δίκαιο.

Στην πρόσφατη επαγγελματική της δραστηριότητα συγκαταλέγεται η απασχόλησή της ως επισκέπτριας δικηγόρου (visiting lawyer) σε εταιρία της Washington D.C. των ΗΠΑ, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στις συναλλαγές επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), ενώ έχει υπάρξει ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια Ομίλου εταιριών.

Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ έχει βασικές γνώσεις Γερμανικών.

< επιστροφή